Odvjetnica
Lidija Horvat

Područje rada

Lidija Horvat

Rođena u Zagrebu, 20. listopada 1977. godine.

Osnovnu školu pohađala sam u Zagrebu od 1984. do 1992. godine, kada upisujem srednju njemačku jezičnu (XVIII.) gimnaziju u Mesničkoj ulici u Zagrebu, na kojoj maturu polažem iz hrvatskog jezika, njemačkog i engleskog jezika te povijesti 1996.godine.

Iste godine upisujem Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - dodiplomski studij, na kojem diplomiram 2001. godine i stječem stručno zvanje diplomirani pravnik.

U siječnju 2002. godine zapošljavam se u odvjetničkom društvu "Nobilo i dr." u kojem radim na poslovima odvjetničkog vježbenika do 2005.godine.

U studenom 2003.godine polažem pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa RH. U travnju 2005.godine upisujem se u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore te nastavljam raditi u odvjetničkom društvu "Nobilo i dr.", sa izmijenjenim nazivom društva "Nobilo-Mlinarić" na poslovima odvjetnika sve do kraja 2006. godine.

U prosincu 2006.g, nastavljam odvjetničku praksu u sklopu zajedničkog odvjetničkog ureda "Martinović, Adžić & Horvat" u svojstvu odvjetnika i partnera u ZOU-u, koja suradnja traje do kolovoza 2007.godine, kada osnivam vlastiti odvjetnički ured i započinjem sa samostalnom odvjetničkom praksom.

Izvan odvjetničke prakse, obavljala sam i poslove stalnog sudskog tumača za engleski jezik u jednom mandatu od 4 godine, imenovana od strane Županijskog suda u Zagreba u travnju 2003.godine.

Osim engleskog služim se i njemačkim jezikom u govoru i pismu.

Voditeljica sam vježbi iz Kaznenog materijalnog prava i Kazneno procesnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Seminari, konferencije i strukovne edukacije • XVIII. redovno savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznenopravne znanosti u Opatiji, prosinac 2005.godine, na temu: Dogradnja kazenenopravnog sustava u RH
 • XXI. redovno savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznenopravne znanosti u Opatiji, prosinac 2008.godine, na temu: Novi hrvatski zakon o kaznenom postupku
 • Savjetovanje, Zagreb, Profesionalna odgovornost za štetu, održano u hotelu Sheraton u svibnju 2007.godine
 • seminar u organizaciji Pravosudne akademije - Ministarstva pravosuđa, održan u Tuheljskim toplicama u studenom 2007.godine, na temu: "Organizacija i vođenje glavne rasprave te uporaba dokaza u kontekstu prava na pravično suđenje u predmetima za ratne zločine"
 • od veljače 2008.g. do prosinca 2008.g - stipendistica "Edukacije odvjetnika i odvjetnica o Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda", u sklopu organizacije Centra za mirovne studije, Zagreb i Interights-a, London uz podršku Vladinog ureda za ljudska prava.
 • od 20.-25. rujna 2009.g. sudionica "Sixth Regional Course in International Humanitarian Law" na Fakultetu političkih nauka, Beograd.
 • u rujnu 2009.g. upisala doktorski studij iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 • u prosincu 2009.g. nositeljica teme "Istražni zatvor" i izlagač na XXII. redovnom Savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu u Opatiji, tema: "Reforma hrvatskog kaznenog zakonodavstva"
 • u travnju 2011.g. kao uvodni izlagač sudjelovala na konferenciji "Usklađenost hrvatskog zakonodavstva i prakse sa standardima Europskog suda za ljudska prava" održanoj u Zagrebu
 • u rujnu 2011.g. sudjelovala na savjetovanju "Aktualna pitanja novog kaznenog zakonodavstva" održanom u Opatiji u organizaciji Inježenjerski biro d.d. u suradnji s Vrhovnim sudom Republike Hrvatske
 • u prosincu 2011.g sudjelovala na XXIV. redovnom Savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu u Opatiji, tema:"Zatvorena i još uvijek otvorena poglavlja reforme hrvatskog kaznenog zakonodavstva"
 • u studenom 2013.g pohađala radionicu međunarodne nevladine organizacije Fair Trials International iz Londona na temu: "Napredna prava obrane", u Budimpešti
 • u prosincu 2013.g.sudjelovala na XXVI. redovnom Savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu u Opatiji, tema:"V.Novela zakona o kaznenom postupku: usklađivanje Ustavom i europskim standardima"
 • u prosincu 2014.g. sudjelovala na XXVII. redovnom Savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu u Opatiji, tema:"Iskoraci hrvatksog zakonodavstva i prakse u europsko kazneno pravo"
 • u lipnju 2015.g.predavač i voditeljica hrvatskog tima treninga za mlade odvjetnike na "Practitioner Training on the Roadmap Directives" u Budimpešti, u organizaciji Fair Trials International iz Londona
 • u prosincu 2015.g. sudjelovala na XXVIII. redovnom Savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu u Opatiji, tema:"Hrvatsko kazneno pravo u procijepu između ustaljivanja prakse i izmjene propisa"
 • u travnju 2016.g. sudjelovala na seminaru kod Inter-University Centre Dubrovnik na temu: "EU Substantive Criminal Law and protection of victims"
 • u studenom 2016.g. pohađala tečaj "Prison Law" u New York-u, U.S.A., u organizaciji Practising Law Institute iz New York-a
 • 2016./2017. sudjelovala kao članica tima eksperata na projektu "Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj" u organizaciji Hrvatskog pravnog centra u suradnji sa Hrvatskom udrugom za europsko kazneno pravo i Hrvatskim udruženjem za kaznene znanosti i praksu
 • u ožujku 2017.g. sudjelovala na godišnjoj Konferenciji Legal expert advisory Panel Fair Trials Internationala u Ateni
 • rujan 2017.-prosinac 2018. pravni stručnjak u tri predmeta predaje temeljem europskog uhidbenog naloga hrvatskih državljana iz Velike Britanije u Republiku Hrvatsku pred Magistrates Court i High Court of Justice, Queens bench division
 • siječanj 2018. sudionica tečaja Unapređenje prava obrane djece optužene u kaznenim postupcima na Sveučilistu u Leidenu, Nizozemska u organizaciji Fair Trials International
 • travanj 2018. g sudionica Konferencije "Kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji: pogled kroz recentnu judikaturu Europskog suda pravde" održanoj na Pravnom fakultetu u Splitu, u organizaciji Hrvatske udruge za Europsko kazneno pravo"
 • studeni 2018. g sudjelovala na edukaciji "Jud-IT, međunarodni pravosudni trening iz pravosudne suradnje u kaznenim stvarima i informatičkog kriminaliteta unutar Europske unije", u organizaciji European University Institute i Robert Schuman Centre for Advanced Studies u Firenzi
 • u travnju 2019. sudjelovala na Međunarodnoj konferenciji "Intergacija Ureda Europskog javnog tužitelja u nacionalna kaznena pravosuđa: Institucioalni ,procesni i izazovi suradnje" u organizaciji HUKZP i OLAF-a održanoj u Zagrebu u hotelu Westin
 • u lipnju 2019. bila sam izlagač na okruglom stolu "Presumpcija nevinosti i procesna prava osumnjičenika u Hrvatskoj" održanoj u Hrvatskoj odvjetničkoj komori u Zagrebu, u organizaciji Kuće ljudskih prava
 • Objave znanstvenih i stručnih radova  • U časopisu "Odvjetnik" br. 7-8/10 iz 2010.g. objavila stručni rad "Odredbe oduzimanja imovinske koristi prema posljednjim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona"
  • U "Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu" vol. 16, br. 2/2009 objavila stručni rad "Istražni zatvor"
  • U "Hrvatskoj pravnoj reviji", br. 5/2018, god. XVIII, izdanje "Inženjerski biro", objavila pregledni znanstveni rad pod naslovom "Implementacija Okvirne odluke (2002/584/PUP) o Europskom uhitbenom nalogu s posebnim osvrtom na zastaru"
  • U "Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu" vol. 25, br. 2/2018 objavila pregledni znanstveni rad pod naslovom "Postupovna jamstva za djecu koja su osumnjićena ili optužena u kaznenim postupcima sukladno Direktivi EU/2016/800


Sjedište

Berislavićeva 12
HR-10000 ZAGREB
Tel: +385 (0)1 5615 424
Fax: +385 (0)1 5560 704
Email: info@horvat.law

Radno vrijeme: Ponedjeljak - petak: 09:00 - 17:00 sati
Primanje stranaka: isključivo prema prethodnom dogovoru